Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Σεμινάριο:«Ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων»

ΝΕΟΣ Βιωματικός Κύκλος Επιμορφωτικών Εργαστηρίων
με θέμα «Ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων»

Στόχος

Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτή ενηλίκων. Ο βιωματικός χαρακτήρας του σεμιναρίου δίνει τη δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να αποκτήσει ο ίδιος την εμπειρία της βιωματικής μάθησης, πριν την εφαρμόσει στη διδασκαλία του.
Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε παιδαγωγούς, σε φοιτητές παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών σχολών που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό διδακτικό ρόλο.

Συνοπτικό πρόγραμμα

▪ Ομάδες μάθησης: χαρακτηριστικά, αξία, δυναμική, ρόλοι, προβλήματα και η αντιμετώπισή τους
▪ Βιωματική μάθηση: τι είναι, πώς εφαρμόζεται
▪ Επικοινωνία με & χωρίς λόγια
▪ Διαδικασίες και τεχνικές ουσιαστικής επικοινωνίας
▪ Η διαδικασία της ενθάρρυνσης
▪ Εμπόδια στην επικοινωνία
▪ Εγώ- Μήνυμα
▪ Ενεργητική ακρόαση
▪ Ανοικτές ερωτήσεις/ απαντήσεις
▪ Ενσυναίσθηση
▪ Δεξιότητα συνεργασίας
Πώς λειτουργεί
▪ Μικρές, ευέλικτες ομάδες
▪ Βιωματικός χαρακτήρας
▪ Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
▪ Αλληλεπίδραση, ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, μοίρασμα συναισθημάτων
▪ Έγκυρη επιστημονική γνώση
▪ 50% φυσική παρουσία, 50% εκπόνηση εργασιών
Μέσα από τις συναντήσεις ο συμμετέχων:
συνειδητοποιεί την έννοια της ομάδας και της λειτουργίας της
γνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης της ομάδας και λαμβάνει πρακτικές οδηγίες για την αξιοποίηση της
αλληλεπίδρασης και δυναμικής της ομάδας
αποκτά τεχνικές για το πώς θα αξιοποιήσει τους ρόλους σε μια ομάδα και πώς θα αντιμετωπίσει
πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν
αποκτά προσωπική εμπειρία για τη βιωματική μάθηση και την αξία της
αναπτύσσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες
αποκτά τεχνικές για το πώς θα εφαρμόζει αποτελεσματικά τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
συνειδητοποιεί τα πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία
εξοικειώνεται στη χρήση του Εγώ- Μηνύματος
εξασκείται στη διαδικασία της ενθάρρυνσης
καλλιεργεί την ενεργητική ακρόαση
αποκτά τεχνικές για το πώς θα χρησιμοποιεί ανοικτές ερωτήσεις/απαντήσεις
έρχεται σε επαφή με τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης
εκπαιδεύεται στο πώς να συνεργάζεται αποτελεσματικά
καλλιεργεί δεξιότητες αυτοδιερεύνησης, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης

Εκπαιδεύτριες
Μαρία Μπιλιώνη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας
Δρ. Όλγα Κούρτογλου

Διάρκεια 

50 ώρες, 25 ώρες φυσική παρουσία, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα και καφές &
25 ώρες εκπόνηση εργασιών

Χώρος – Χρόνος διεξαγωγής

TANGRAM, Γ. Τιόλη 2, Κοζάνη – Δευτέρα 9:00-12:00*
*Έναρξη τμήματος: Δευτέρα 8 Μαΐου 2017
Κόστος – Τρόπος πληρωμής
80 € Για την κατοχύρωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα απαιτείται να καταβληθεί το ποσό των 30€ τουλάχιστον 3 μέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος είτε στον λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς GR26 0172 2750 0052 7505 6657 964 (Δικαιούχος: Μαρία Μπιλιώνη) είτε στο Tangram (Γ. Τιόλη 2).
Το υπόλοιπο του κόστους συμμετοχής καταβάλλεται την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος.

Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε στο www.tangramedu.net ή καλέστε στο 2461 306803